Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk består av disse organisasjonene

  • Fagforbundet, ved Kari Bjørklid og Mette Aas
  • Kulturforbundet, ved Lena Hillestad
  • Fylkesbiblioteksjefskollegiet, ved Eva Mostraum
  • Bibliotekarforbundet, ved Hanne Brunborg
  • NBF sentralt, ved Anne Hustad
  • SIKT, ved Rigmor Haug
  • Forskerforbundet bibliotekarforening FBF, ved Lisbeth Eriksen,
  • NBF avd. skole, ved Randi Lundvall
  • SFP, ved Bozena Rasmussen

Utvalget ledes for tida av Kari Bjørklid, med Bozena Rasmussen som nestleder.

Tord Høivik er faglig konsulent for utvalget.

22. mai 2007

Reklamer