Programmet tar sikte på

  1. formidling av nyttig kunnskap gjennom foredrag og tekster
  2. aktiv deltakelse gjennom øvelser, erfaringsdeling og diskusjon
  3. mulighet til å få svar på faglige spørsmål der og da

Fredag 1. juni time for time

0900-0930. Innsjekking. Kaffe/te/frukt.
0930-0945. Åpning. Kort introduksjonsrunde.
0945-1030. Kommunene, KOSTRA og kulturstatistikken. Foredrag.
1030-1045. Pause
1045-1130. Bibliotekene og KOSTRA. Plenumsdebatt.
1130-1215. Felles lunsj i Smia kafe (Kulturhuset)
1215-1300. Bibliotekets bidrag – i tall og fortellinger. Foredrag.
1300-1330. Gruppeøvelser med KOSTRA.
1330-1400. KOSTRA og sammenlikninger mellom kommunene. Plenumsdiskusjon.
1400-1415. Pause. Kaffe/te/frukt.
1415-1445. Kartlegg dine brukere. En enkel metode for trafikktelling på biblioteket. Foredrag.
1445-1525. Spør en statistiker! Åpen spørrerunde – gjerne med debatt.
1525-1530. Takk for i dag.

Litteratur

Kursheftet er laget som en frittstående tekst. De som vil forberede seg til kurset, kan lese det i forkant. De som vil utdype kurset, kan lese det i etterkant. Heftet kan også brukes som en innføring i praktisk bibliotekstatistikk, helt uavhengig av kursopplegget.

De tre foredragene vil dekke sentrale deler av kursheftet, uten å følge stoffet setning for setning. Tilknytningen er denne:

Samstat

Etter en passelig middagspause (1530-1700) holder Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (Samstat) et møte kl. 1700-1900 om konkrete innspill til ABM-utviklings revisjonsarbeid. Stedet er fortsatt Kulturhuset i Gjerdrum.

Alle interesserte kan delta som observatører.

Reklamer