Undersøkelsesmetoder 2009

I forbindelse med undervisningen i Undersøkelsesmetoder 2. år har jeg laget en

  • Kortversjon av kapittel 3: Statistikk for folkebibliotek: begreper og indikatorer. Den inneholder også litt stoff fra kapittel 1:  Statistikkens rammer

Kurset

Kurset er basert på undervisningsheftet

Fra statistikk til kunnskap: Bibliotekstatistikkens plass i kunnskapsøkonomien.

Første kapittel i heftet viser hvordan de statistiske systemene har blitt utviklet og brukt:

Annet kapittel handler om KOSTRA:

Tredje kapittel gir en bred innføring i statistisk tankemåte, med folkebibliotekene som eksempel.

Det meste som sies i tredje kapittel, er også relevant for fagbibliotek.

Fjerde kapittel tar opp temaer som er spesielle for fagbibliotekene. Også fylkesbibliotekene blir diskutert her:

Femte kapittel handler om observasjon av brukeratferd inne på biblioteket (trafikktellinger):

Sjette kapittel handler om den framtidige utvikling av bibliotekstatistikken – som verktøykasse for praktisk planlegging, som arsenal for gode argumenter og som kilde til dypere faglig innsikt:

Bakgrunn

  • Kapitlene 1, 3, 4 og 6 bygger på et upublisert arbeidsnotat som jeg skrev for ABM-utvikling høsten 2006, med samme hovedtittel som kursheftet: Fra statistikk til kunnskap.
  • Artikkelen om Statistikk og styring (kapittel 2) er publisert i Dansk Biblioteksforskning: Tidsskrift for informations- og kulturformidling, 2006;2(3):41-51.
  • Kapittel 5 om Trafikktelling bygger på flere poster i bloggen Plinius – og springer ut et faglig samarbeid med bibliotekene i Oslo, Gjerdrum, Lillehammer og Drammen. [13.4.09] Våren 2008 gjennomførte over tredve studenter denne typen tverrgående trafikktellinger (TTT)  som praksisoppgaver.  Våren 2009 bruker to studenter metoden i sine hovedoppgaver 3. år. En gruppe på tre Erasmus-studenter gjennomfører dessuten en grundig telling av Læringssenteret i P48.

Ressurser

Reklamer