Statistikk er mer enn tørre tall. Statistikk gir argumenter. De kan brukes til å fremme bibliotekets sak – og til å planlegge bibliotekets utvikling.

På dette dagskurset vil du lære å bruke statistikken i ditt daglige arbeid. Kurset er særlig beregnet på ledere og mellomledere i folkebibliotek, men vil være av interesse for alle som er interessert i kunnskapsbasert bibliotekpraksis (evidence-based librarianship).

Etter kurset vil du ha en god oversikt over bibliotekstatistikkens sterke og svake sider. Du vil forstå betydningen av KOSTRA i kommunal planlegging. Du vil vite hvilke indikatorer du bør bruke for å analysere utviklingen av ditt eget bibliotek – og hvordan de bør tolkes.

Du vil også lære å kombinere «tall og fortellinger» – altså kvantitative og kvalitative argumenter – for å synliggjøre bibliotekenes bidrag til læring, opplevelse, problemløsning og sosial integrasjon i kommunene.

Deltakerne vil få et omfattende hefte med kursmateriell. Bibliotekmiljøene utenfor Norge legger i økende grad vekt på systematisk argumentasjon, og heftet viser til utvalgte artikler fra land som Danmark, Storbritannia, Tyskland og USA.

Kurset ledes av førsteamanuensis Tord Høivik ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI. Han er utdannet statistiker og sosiolog, og har bred erfaring med undervisning og forskning i bibliotekstatistikk.

Kurset blir arrangert av Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk og NBFs spesialgruppe for folkebibliotekpolitikk.

Reklamer