01062007005.jpgVil du lære å bruke bibliotekstatistikken?

Fredag 1. juni kl. 0900-1530 arrangerte Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (Samstat) og NBFs Spesialgruppe for folkebibliotekpolitikk (SFP) et dagskurs om praktisk bruk av statistikk.

Både Statistisk sentralbyrå og ABM-utvikling arbeider nå med å utvikle den norske bibliotekstatistikken, slik at den gir et bedre bilde av bibliotekenes virksomhet og resultater. Samarbeidsutvalget deltar i dette arbeidet.

Kurset var beregnet på bibliotekledere og alle andre som ønsket å benytte statistikken i politisk debatt og praktisk planlegging. Kurset ble holdt i Ask – midt mellom Oslo og Gardermoen. Kursavgiften – som inkluderte lunsj på Smia kafeteria – var kr. 500,-

Kursleder var førsteamanuensis Tord Høivik ved avd. JBI, Høgskolen i Oslo. Han har statistikk hovedfag og omfattende erfaring som lærer og forsker i bibliotek- og samfunnsfag.

Med tanke på de som ikke kunne delta 1. juni. planlegger vi et nytt kurs med samme innhold høsten 2007.

Kari Bjørklid (Samarbeidsutvalget) og Bozena Rasmussen (SFP)

Les mer

Tord Høivik

Reklamer