Bruk statistikken! er et dagskurs for bibliotekarer som vil lære mer om å anvende bibliotekstatistikken i sitt daglige arbeid.

Kurset er bestilt av Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (Samstat) og NBFs Spesialgruppe for folkebibliotekpolitikk (SFP) og utviklet av førsteamanuensis Tord Høivik ved avd. JBI, Høgskolen i Oslo.

Reklamer